బెంగళూరు లో వివాహ వేదికలు

0

No. 88/2, Richmond Road, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

93, Richmond Road, Langford Gardens, Langford Gardens, Bangalore

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Plot No.6, 1st Phase Industrial Area, ITPL Road, ITPL Main Road, Seetharampalya, Hoodi, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Kodigehalli gate, Sahakar Nagar, Bellary Rd, Sahakara Nagar, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

NH 209, Narayana Nagar 1st Block, Konanakunte, Bangalore

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

ITPB Whitefield Main Rd, Prasanth Extension, Whitefield, Bangalore

వంటకం రకం: North Indian, Continental, Oriental, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Kempapura Main Rd, Chiranjeevi Layout, Hebbal Kempapura, Bangalore

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

7, Hall Rd, Richards Town, Bangalore

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Doddagubbi Cross, Gubbi Cross Road, Byrathi, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

C.K.Palya Road, 17th km, Bannerghatta Road, Bangalore

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

No. 1, 3rd Cross, H Siddaiah Road, Shanti Nagar, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

#7, Ravindra Tagore Nagar Main Road, P&T Colony, RT Nagar, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

C.K.Palya Road, 17th km.Bannerghatta Road, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

# 211, S.C. Road, Seshadripuram, Bangalore

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Survey # 72, Sakalvara Village, Jigani Hobli, Off Bannerghatta Road, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Swiss Town, Hollywood Junction, Sadahalli Post, Devanahalli Road, Bangalore

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Sy. No.103/17, Near-Mysore Road, Kengeri Hobli, Kumbalgodu, Bangalore

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

100/6, HAL-Varthur Main Rd, Siddapura, Whitefield, Bangalore

వంటకం రకం: Multi cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Carmelaram Post, Sarjapura Road, Bangalore

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Gandhi Nagar, Bangalore

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

20 మరిన్ని చూపించు