விருந்து ஹால்

Bhagini Palace

+91 96863 3 3399

210, 1st Main, A Cross, Domlur 2nd Stage, ESI Hospital Road, Indiranagar, Bangalore
+91 96863 33399
+91 77609 77742
+91 80 4900 0155
https://www.facebook.com/pages/Bhagini-Palace-Marathalli-Bangalore/489295664422788
http://www.bhaginipalace.com/
bhaginipalace@gmail.com
விருந்து ஹால்

Bhagini Palace - பெங்களூரூ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
தனிப்பட்ட பார்க்கிங் வசதி இல்லை
மதுபானச் சேவை
Guest rooms available

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்