விருந்து ஹால்

The Ritz-Carlton

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 2,350 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 2,350 முதல்

4 உட்புற இடங்கள் 25, 35, 35, 500 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 200 நபர்கள்

+91 80 4914 8000

99 Residency Road, Shanthala Nagar, Ashok Nagar, Bangalore
+91 80 4914 8000
https://www.facebook.com/ritzcarltonbangalore/
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/india/bangalore/
விருந்து ஹால்

The Ritz-Carlton - பெங்களூரூ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi-cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 277 அறைகள், ₹ 10,000 முதல் for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை
200 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is provided by the venue
Guest rooms available

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

35 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 35 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

35 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 35 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

25 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 25 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்