बंगलोर मधील नववधूचे मेकअप कलावंत

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 1,500 – 3,000

वधूचा मेकअप

₹ 8,000 – 10,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 9,000 – 12,000

Zorains Khaleeli

Zorains Studio

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 1,500 – 2,000

वधूचा मेकअप

₹ 8,000 – 12,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 8,000 पासून

Ranjana Venkatesh

Makeover by Ranjana Venkatesh

वधूचा मेकअप

₹ 10,000 – 12,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 10,000 – 12,000

पाहुण्याचा मेकअप

₹ 4,000 – 5,000

Chaitra Girish

Makeup by Chaitra

Simar Kaur

Makeup by Simar Kaur

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 2,000 – 5,000

वधूचा मेकअप

₹ 10,000 – 15,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 12,000 – 18,000

Tony Michael

Tony "The Makeup Artist"

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 10,000 पासून

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 30,000 – 1,00,000

हेयरस्टाइल आणि मेकअपचा सराव

₹ 15,000 पासून

20 अधिक दर्शवा