बंगलोर मधील नववधूचे मेकअप कलावंत

Zorains Studio

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 4,000 – 12,000

वधूचा मेकअप

₹ 12,500 – 40,000

नववधूची केसांची स्टाइल आणि मेकअप

₹ 15,000 – 40,000

Tony "The Makeup Artist"

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 10,000 पासून

नववधूची केसांची स्टाइल आणि मेकअप

₹ 30,000 – 1,00,000

हेयरस्टाइल आणि मेकअपचा सराव

₹ 15,000 पासून

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 1,500 – 3,000

वधूचा मेकअप

₹ 8,000 – 10,000

नववधूची केसांची स्टाइल आणि मेकअप

₹ 9,000 – 12,000

20 अधिक दर्शवा