બેંગલોર માં લગ્નના સ્થળો

0

Tarbanahalli, Chickajal, Behind ITC Factory, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 170, 180, 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 950/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Kempegowda International Airport, Devanahalli, Bangalore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 80, 80, 120, 1000, 2000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

14/1, Kodigehalli Main Rd, CQAL Layout, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 70, 700 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 645/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 785/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No. 3/1, Singanayakanahalli, Doddabalapur Main Road, Yelahanka, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 60, 120 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

# 1, 3rd Cross, Nanjappa Garden, Babusapalya Main Road, Kalyannagar Post, Above State Bank Of India, Babusapalya, 3rd Cross Branch, Bangalore

મહત્તમ ક્ષમતા 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Doddagubbi Cross, Gubbi Cross Road, Byrathi, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 450 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 125/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 225/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

#1, Dr. Chandrappa Layout, Bharath Nagara, Hesarghatta Road, Vidyaranyapura Post, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

20, Bellary Rd, Sneha Nagar, Sanjeevini Nagar, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 200, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Bannerghatta Road, Gottigere, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 40 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 530/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 830/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

579, 9th Main Rd, HMT Layout 3rd Block, Vidyaranyapura, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 250, 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No 1, Noor Nagar, Chokkanahalli, Balaji Layout, Chokkanahalli, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 500, 5000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 150/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Golden Palms Avenue, Off Tumkur Road, Nagarur colony, Bangalore

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 3 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 300, 500, 500, 800, 1000, 1200, 2000, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Kempapura Main Rd, Chiranjeevi Layout, Hebbal Kempapura, Bangalore

4 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 95, 125, 135, 260, 290 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No. 19, Laxmipura Cross, Hessargatta Main Road, Jalahalli East, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Bangalore Road, Chikkaballapur, Bangalore

મહત્તમ ક્ષમતા 700 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Northwest Country, Main Doddaballapur Road, Rajankunte, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 200, 500, 900 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,900/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

67/A, State Highway 104, Sathanur Village, Srinivasa Garden, Srinivasa Nagar, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 200, 1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 385/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 440/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Kodigehalli gate, Sahakar Nagar, Bellary Rd, Sahakara Nagar, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 380/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

International Airport Road, Chikkajala, Maranayakanahalli, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 500, 1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

NH 7, Yelahanka India, Devanahalli Road, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો