બેંગલોર માં લગ્નના સ્થળો

0

No 460/11 Magadi Road, Kottigepalya N R Colony, Narasimharaja, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 250/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: multi cuisine

100/6 HAL - Varthur Main Road, Siddapur Whitefield, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n 120, 350, 650 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey # 44/2, Basavenahalli Village, Basavenahalli, Bangalore

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 50, 60, 200, 300, 300, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

Sy. No.103/17, Near-Mysore Road, Kengeri Hobli, Kumbalgodu, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No. 23, EPIP Zone, Whitefield Road, Kalyani Platina Tech Park, Kundalahalli, Whitefield, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 60 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No. 40/2, Thagachuguppe Main Road, Kumbalgodu, Mysore Road, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 500, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

No. 14, Bellalu Village, Chunchunkuppe Post, Tavarekere Hobli, Mysore Road, Bangalore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 50, 70, 100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 456/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 570/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

7th Main Rd, Subash Nagar, Kengeri Satellite Town, Bangalore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n 1000, 2000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Mysore Rd, ITI Layout 3rd Phase, Dr.Ambedkar Nagar, Nayanda Halli, Bangalore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 400, 500, 600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 540/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 802/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food, South indian Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

844, 20th Cross Road, Ideal Homes Layout, Kenchenhalli, RR Nagar, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 300, 500 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

NH4 old Madras Road, Hoskote, Hoskote, Bangalore

No. 62, Kanmanike Opp. Christ University, SH17, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

1564, 8th cross, Chandra Layout, Vijayanagar, 2nd Block, Nagarbhavi 1st Stage, BCC Layout, Attiguppe, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 400 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Carmelaram Rd, Janatha Colony, Gunjur Palya, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 400 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Rajarajeshwari Temple Road, BHEL Layout, RR Nagar, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 500, 1000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No.7, 1st Cross, DVG Layout, Margonahalli, Doddamuniswamy Reddy Layout, Green Woods Layout, Varanasi, Bangalore

ખાસ લક્ષણો:

109/1, Outer Ring Road, Banaswadi, Kallumantapa, Horamavu, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 400, 3000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

AECS Layout, Brookefield, Bangalore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 600, 1000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Channenahalli, Bangalore

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

Magadi Road, Herohalli, Tunganagara, Bangalore

વધુ 1 બતાવો